123emilio.com / activity before 1bt / Corps at central Bank


פעולה ישירה -> גופות בבנק הפועלים

Click on a picture to enlarge it


מייצג הגופות שבו הושבתה פעילותו של הסניף הראשי של בנק הפועלים בת"א (רוטשילד) למשך כשעה.
וזאת עקב סיוע כספי של הבנק בחברת דרך ארץ (בעצם חברת בת של תאגיד אפריקה ישראל) שבונה את חוצה ישראל המיותר והמסוכן.

הארוע התבצע בנועם וחוש הומור. לדוגמא: השוטרים שהגיעו למקום התבשרו ע"י אמיליו שראש העיר עומד להגיע בכל רגע.

בשלב מסויים השוטרים עטו על אמיליו, שלא התנגד להם.

הם תפסו אותו ושלושה שוטרים ריתקו אותו לריצפה וחנקו אותו.
(אמיליו לפני החניקה המיותרת היה במצב שדורש אוויר לנשימה אחרי כל ההצגה שהרים ללא הפסקה
(שכללה תנועה מהירה וקריאות) במשך למעלה מ-20 דקות.

אמיליו נחנק עד למצב של אובדן הראייה וסבל גדול, לא עזרו צווחות שאר המשתתפים במייצג (אתם הורגים אותו) או דפיקות ידו על המדרכה.

כל הארוע הוסרט בארבע מצלמות (שודר בחלקו בערוץ 1 וערוץ 3) ובעתיד המאד קרוב יהיה זמין בדף זה סרטון המכסה את כל המייצג.